ZÁKLADY PODNIKÁNÍ

Zjistit více

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ TERMÍNY:

TERMÍN OD – DO
NÁZEV VARIANTA FORMA
VÝUKOVÉ DNY
10. 9. – 22. 10. 2020 ZÁKLADY PODNIKÁNÍ odpolední (15:30 – 19:30) kombinovaná ÚT, ČT
15. 9. – 12. 11. 2020
ZÁKLADY PODNIKÁNÍ denní (8:15 – 15:15) kombinovaná ÚT, ČT

 

Přihláška

 

Zájemci o tento kurz získají základní přehled jak v daňové tak v účetní soustavě. Seznámí se se základy marketingu, komunikace a naučí se zpracovat podnikatelský záměr.

 

OBSAH KURZU:

 • Občanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, Živnostenský zákon, Zákoník práce, právní předpisy sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, základní výpočty účtování mezd, cestovní náhrady, účetnictví v podnikání (účetní doklady, rozvaha, aktiva, pasiva, leasing), daně, dlouhodobý majetek, odpisy, technické zhodnocení, rezervy, rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím
 • základy daňové evidence (zákonné předpisy, vedení daňové evidence na základě dokladů, DPH, kniha pohledávek, kniha závazků, pomocné knihy daňové evidence
 • praktické příklady daňové evidence (pokladna, bankovní účet, průběžné položky, cestovní náhrady, kniha jízd, odpisy, deník daňové evidence, hrubý základ daně)
 • pracovní typologie
 • marketing – trh, nabídka (poptávka, průzkum, segmentace, analýza trhu, konkurence, marketingové cíle), marketingový mix (produkt, cena, propagace, odbyt)
 • řízení lidských zdrojů (politika zaměstnanosti, nábor, výběr, přijetí zaměstnance, motivace, mzda, odměna, vzdělávání)
 • finance (finanční analýzy, účetnictví managementu, podnikatelské plánování)
 • podnikatelský záměr (zpracování studie založení vlastního podniku)

FORMA A VARIANTA KURZU:

 • kombinovaná – denní (8:15 – 15:15), odpolední (15:30 – 19:30), sobotní (8:15 – 15:15)

 

ROZSAH KURZU:

 • 152 hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje cca 2 hodiny závěrečných zkoušek)

 

CENA KURZU:

 • 12.950 Kč

 

Přihláška

 

Potřebujete poradit? Obraťte se na nás.