PERSONALISTA (dle NSK, kód 62-007-N)

Zjistit více

AKTUÁLNĚ VYPSANÉ TERMÍNY:

TERMÍN OD – DO
NÁZEV VARIANTA FORMA
VÝUKOVÉ DNY
10. 9. – 22. 10. 2020 PERSONALISTA odpolední (15:30 – 19:30) kombinovaná ÚT, ČT
15. 9. – 12. 11. 2020 PERSONALISTA denní (8:15 – 15:15) prezenční ÚT, ČT

 

Přihláška

 

Tento rekvalifikační kurz připravuje k závěrečné zkoušce dle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání dle aktuálně platného hodnotícího standardu profesní kvalifikace. Účastníci se naučí vše, co potřebují vědět a znát začínající personalisté, jako důležití pracovníci managementu podniku zajišťující jeho prosperitu.

 

OBSAH KURZU DLE NSK:

 • orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě
 • využívání prostředků výpočetní techniky
 • tvorba a spravování dokumentů v administrativně personální činnosti
 • vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě
 • organizování vzdělávání zaměstnanců, zajišťování náborových činností
 • tvorba a používání systémů hodnocení a odměňování zaměstnanců
 • organizování kolektivního vyjednávání

 

FORMA A VARIANTA KURZU:

 • prezenční – denní (8:15 – 15:15)
 • kombinovaná – odpolední (15:30 – 19:30), sobotní (8:15 – 15:15)

 

ROZSAH KURZU:

 • 126 hodin (výuka rekvalifikace zahrnuje 6 hodin závěrečných zkoušek)

 

CENA KURZU:

 • 14.950 Kč (vč. NSK zkoušky)

 

CENA ZA SAMOSTATNOU NSK ZKOUŠKU:

 • 2.950 Kč

Poznámka: Možnost uplatnění ceny za složení kvalifikační zkoušky jako nezdanitelné části základu daně při ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání (Zákon č. 586/1992 Sb. § 15 odst. 8).

 

Přihláška

 

Potřebujete poradit? Obraťte se na nás.